Ansikte

SPF: Värstingfelen – slipp göra dem!

SPF (Sender Policy Framework) är ett system som tillåter mottagare för e-post att identifiera vilka servrar som har tillåtelse att skicka e-post på ditt namn. Dess syfte är att förebygga att dina e-postadresser missbrukas och att dina meddelander missförstås som skräppost. Även om det är ett nödvändigt system för att skydda dina e-postadresser, är det dä Finns ändå ett antal vanliga fel som många människor gör när de implementerar SPF. Fortsätt läsningen för att lära dig om några av de vanligaste felen som folk gör och hur du kan undvika dem.

Värstingfel #1: Utelämna några servrar som är kritiska för att skicka din e-post

Värstingfel #1 som många människor gör när de implementerar SPF är att utelämna några servrar som de faktiskt använder för att skicka e-post. Det här är ett vanligt misstag eftersom vissa servrar har åldrats och gått obemärkt förbi. Eftersom du vill att alla godkända servrar ska anges i din SPF-registrering är det viktigt att du regelbundet kontrollerar din SPF-registrering för att säkerställa att alla nödvändiga servrar ingår. Annars kommer avsändare som försöker skicka e-post på ditt namn att få ett felmeddelande.

Värstingfel #2: Överskrida spf:ns antal poster

En annan vanlig SPF-registreringsmiss är att försöka skapa för många poster. Varje SPF-registrering kan ha ett maximalt antal poster som är 24, dvs max 24 olika servrar som får skicka e-post på ditt namn. Om din registrering har fler än 24 poster kommer den inte att fungera som det är tänkt och kan kanske ens ge felmeddelanden. Om du har behov att ha fler än 24 poster i din SPF-registrering kan du kontakta din e-postleverantör för att se om det finns några alternativ.

Värstingfel #3: Glöm att uppdatera din SPF-registrering

Den tredje vanligaste SPF-registreringsmissen som folk gör är att glömma att uppdatera den. En SPF-registrering ska uppdateras regelbundet för att säkerställa att alla servrar som har tillåtelse att skicka e-post på ditt namn finns med, och att alla servrar som inte har tillåtelse att göra det tas bort. Det är också viktigt att nya servrar som används läggs till. För att förhindra att du glömmer att uppdatera din SPF-registrering rekommenderar vi att du använder en tjänst som påminner dig om att uppdatera den.

Värstingfel #4: Lägga till för mycket IP-adresser

Fel #4 som folk gör när de registrerar en SPF är att lägga till för många IP-adresser. SPF-registreringar får inte innehålla mer än 10 olika IP-adresser. Detta är för att säkerställa att SPF-registreringen inte är för komplex och att den inte kräver för mycket resurser av e-postservern. Om din registrering innehåller mer än 10 IP-adresser kommer den inte att vara giltig och din e-postleverantör kan få felmeddelanden. Istället för att lägga till IP-adresser kan du lägga till antingen inkludera eller exkludera regler som hjälper till att förenkla din SPF-registrering.

Värstingfel #5: Glöm att ange ~all

Den femte vanliga missen som människor gör när de implementerar SPF är att glömma att ange ~all. ~All är en speciell IP-regel som måste anges i slutet av alla SPF-registreringar. Det är den regeln som säger att all e-post som inte stammar från någon av de servrar som du har angett i din SPF-registrering ska kontrolleras som osäker. Om du exempelvis har angett att e-post från Gmail-servrarna är säkra, men inte angett ~all kommer du att ha ett säkerhetshål i din SPF-registrering som gör att e-post från andra servrar som Gmail inte är kommer att accepteras som säker.

Värstingfel #6: Använd fel taggar

Fel #6 som många människor gör när de implementerar SPF är att använda fel taggar. SPF-registreringar förlitar sig på olika taggar som hjälper till att identifiera vilka servrar som har tillåtelse att skicka e-post på ditt namn. Fel typ av taggar i din registrering kan leda till att dina e-postmeddelanden avvisas eftersom de inte identifieras som säkra. Det är därför viktigt att du använder alla de taggar som är nödvändiga för att du ska identifiera alla servrar som ska skicka e-post på ditt namn.

Värstingfel #7: Glöm att ange en SPF-registrering

Även om SPF-registreringar är nödvändiga för att säkerställa att dina e-postmeddelanden inte missbrukas, glömmer många människor att ange en NZPH-registrering. Om du inte har en SPF-registrering kommer alla dina e-postmeddelanden att markeras som osäkra och det gör att mottagare är mindre benägna att öppna dem. Om du vill att dina e-postmeddelanden ska vara säkra Öppet att ta bort risken att de missbrukas, se till att du anges en giltig SPF-registrering.

Slutliga tankar om SPF-registreringsmissar

När du implementerar SPF rekommenderas det att du följer all